Player Details
Name Alvin Chang
USCF Id USCF 14614860
USCF Rating 759 R | 733 Q
State CA
Games 80 (34|41|5)
Tournaments 16
History


Scorebook
This player has no scoresheets yet.

Most Played Opponents
Player (W|L|D)
Brandon Kam 4 (0|3|1)
Aaron Sun 4 (3|1|0)
Jeffrey Zhou 3 (1|1|1)
Bryant Wu 3 (1|2|0)
Maxwell Chu 3 (1|2|0)
Isaiah Y Chang 3 (1|2|0)
Justin Wu 2 (0|2|0)
Ethan Shan 2 (1|1|0)
Anthony Tan 2 (0|2|0)
Vincent Lo 2 (2|0|0)
Zinan Teddy Gu 2 (0|2|0)
Karen Liu 2 (2|0|0)
Gabriela Yu 2 (2|0|0)
Calvin Yoh 2 (1|1|0)
Jason Zhao 2 (2|0|0)
Jenna Zhao 2 (0|2|0)
Jonathan Chang 2 (1|1|0)
Richard Shu 2 (0|2|0)
Morgan Chu 2 (0|2|0)
Paul Jia 1 (0|1|0)
Ashleann Chen 1 (1|0|0)
Anita Cheng 1 (0|1|0)
Grant Wu 1 (0|1|0)
Wanli Kelvin Cheng 1 (1|0|0)
Max Huang 1 (0|0|1)
Tyler Xu 1 (0|0|1)
Leon Zhou 1 (1|0|0)
Nicholas Kho 1 (0|1|0)
Bryan Hu 1 (1|0|0)
Joshua Lin 1 (0|1|0)
Calvin Chen 1 (1|0|0)
Benjamin Jin 1 (1|0|0)
Issac Chang 1 (0|1|0)
Renee Zhao 1 (1|0|0)
Billy Shi 1 (0|1|0)
Maxwell Tsao 1 (1|0|0)
Giulia S Roy 1 (0|0|1)
Henry Tang 1 (0|1|0)
Winston Li 1 (1|0|0)
Tiger Shi 1 (0|1|0)
Alvin Chen 1 (1|0|0)
Julian Xu 1 (0|1|0)
Julian Makoto Kobaya... 1 (1|0|0)
Kenneth Jiang 1 (0|1|0)
Jasmine Xu 1 (0|1|0)
Andrew Yang 1 (1|0|0)
Liberty S Heras 1 (1|0|0)
Maxwell Chang 1 (0|1|0)
Timothy Joshua Yeh 1 (1|0|0)
Ryan Yu 1 (1|0|0)
Jimmy Li 1 (0|1|0)
Jason Qian 1 (1|0|0)
Stephen Shu 1 (0|1|0)